Welkom op de website van wijkvereniging pagnevaart oost.


 

Oudenbosch, oktober 2019

 

Geachte leden, 

 

Als bestuur van Wijkvereniging Pagnevaart Oost hebben wij al geruime tijd te maken met een onderbezetting, de situatie is nu als volgt:

Met ingang van  1 januari 2020 zal Marieke van Hoof  stoppen als secretaris. 

Dit betekent dat we nu de volgende bezetting hebben:

Voorzitter:                                                                    Wilfred van Mourik

Secretariaat:                                                                Vacant

Penningmeester:                                                        Corrie van Leest

Algemeen bestuurslid:                                              Antoinet van Mourik 

Algemeen bestuurslid:                                              Marjolein Claassen

Algemeen bestuurslid:        Vacant

Algemeen bestuurslid:        Vacant

 

 

Het zal iedereen duidelijk zijn dat dit geen werkbare situatie is. Hierdoor moeten we nu al de               St. Maartentocht  annuleren. Deze situatie hebben wij helaas al vaker meegemaakt en heeft ons zelfs al eens doen overwegen de vereniging op te heffen. Het bestuur heeft toen vele pogingen ondernomen om nieuwe bestuursleden te werven waarbij we zelfs mensen persoonlijk hebben benaderd. Dit heeft enig resultaat opgeleverd waardoor we op dat moment besloten alsnog door te gaan, maar het bestuur is van mening dat deze inzet niet opnieuw van ons gevraagd kan worden. 

 

Het zullen dus de leden, ouder(s), verzorger(s) zelf moeten zijn die zich bereidt verklaren een taak op zich te nemen binnen het bestuur en dit is de reden van deze brief. Om als bestuur goed te kunnen functioneren, waarbij het ook mogelijk is mensen in te werken en er ruimte is voor een gezonde doorstroming, is een bestuur groep van 7 personen gewenst. 

 

Tot 1 december 2019  a.s. is er gelegenheid voor leden zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Indien er op die datum niet minimaal 4 nieuwe aanmeldingen zijn gaat het bestuur er toe over om de hoeveelheid werk aan te passen aan het aantal wel beschikbare bestuursleden. Dit houd in minder activiteiten en de kans is dan zeer groot dat dit het einde kan betekenen van de Wijkvereniging kan betekenen. Deze brief moet dan ook gezien worden als laatste poging om de Wijkvereniging  te laten bestaan. Uiteraard hopen wij van harte dat deze rigoureuze maatregel niet genomen hoeft te worden maar daarvoor is wel een ieders inzet noodzakelijk en de beschikbare tijd is kort.

 

We hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien de reacties gaarne tegemoet.

 

 

Wilfred van Mourik 

voorzitter 

 

 

 

 

 


Activiteiten voor zowel jong als oud!!


* Voor kinderen tot en met 7 jaar komt Sinterklaas langs met een passend presentje

 

* Rond de vakanties proberen we voor de kinderen een activiteit te organiseren, zoals met Pasen en Kerst. 

 

* De avondwandel 4daagse

 

* Kaart avonden, 4 in het voorjaar en 4 in het najaar

 

* Op Koningsdag een Rommelmarkt op De Brink met diverse activiteiten voor de kinderen.

 

* Aparte activiteiten zoals een bier - of wijnproefavond

 

* Bloemenworkshops met Pasen en Kerst

 

* De meest activiteiten zijn zowel voor de kinderen als de volwassenen GRATIS

 

* Consumpties zijn tegen een redelijke prijs verkrijgbaar tijdens de activiteiten

 

* De contributie bedraagt per jaar per gezin € 15,--

 

* Bij diverse activiteiten wordt het bestuur ondersteund door vrijwilligers, maar daar hebben we er nooit genoeg van

 

* en nog veel meer...