Hier volgen enkele regels die door de organisatie zijn opgesteld om de wandel4daagse zo goed en vooral zo veilig mogelijk te laten verlopen:

  •            Neem voor de start eerst het reglement met de kinderen door.           
  •            Zorg ervoor dat ander verkeer ook van de weg gebruik kan maken.                               Loop daarom met niet meer dan 2 personen naast elkaar!
  •            Blijf als groep bij elkaar.
  •            Volg altijd de aanwijzingen van de verkeersregelaars op 
  •            Binnen de bebouwde kom loop je op het trottoir. Buiten de bebouwde kom                   loop je links van de weg.
  •            Niet in sloten en bermen lopen.
  •            Laat de takken aan de bomen en struiken en geen bloemen plukken.
  •            Bij het oversteken van een weg kijkt de begeleiding of de weg vrij is.                             Vervolgens steekt de hele groep tegelijkertijd over.
  •            Wanneer deelnemers zich naar herhaaldelijke waarschuwingen niet aan de                 regels houden, kan je van verdere deelname worden uitgesloten. De                             deelnemer krijgt geen medaille uitgereikt.
  •            Bij onweer wordt er niet gestart. Bij onweer onderweg zoek je een veilig                       schuiladres. Nooit onder een boom schuilen.