HISTORIE WIJKVERENIGING PAGNEVAART-OOST

 

Eind oktober 1976  werd er in het oostelijk deel van de wijk Pagnevaart  getoetst of er interesse was voor een wijkvereniging en dat was er.

Op 26 november was de eerste bijeenkomst en werd een voorlopig bestuur gekozen.

 

De heer Rien van Hoof werd voorzitter, Mevrouw Corrie Vervaart secretaris en penningmeester werd de heer Jan Broos,

De overige bestuursleden werden de HeerTiny Jongenelen, Mevrouw Mitzy Goorden, de heer Kees Mens, de Heer Rinie v.d.Vorst, de heer Lauw v.d.Klundert en de heer Herman v.d.Gun.

 

Er werd toen afgesproken om te starten per 1 januari 1977.

 

Iedereen kon lid worden en zich hiervoor opgeven bij het secretariaat.

In de vergadering van 4 januari 1977 werden diverse punten doorgenomen zoals de contributie en het ophalen hiervan, welke activiteiten er georganiseerd zouden kunnen worden en gedacht werd om ons als wijkvereniging te profileren met carnaval en verdere activiteiten als Bingo, Kaarten, thema-avonden en vooral kinderactiviteiten,

 

In de loop van de maand werden diverse instanties benaderd om door te geven van het ontstaan van een wijkvereniging, die de naam Pagnevaart-Oost zou krijgen, dit omdat men begon in het oostelijk deel van wijk Pagnevaart.

Het andere deel zou in de loop van het jaar benaderd worden, maar dit pas als het een en ander goed verliep.

 

Er werden ook diverse werkgroepen geformeerd om de activiteiten rond te krijgen.

 

Er werd ook een reglement opgesteld met daarin de doelstelling.

 

Op de eerste algemene ledenvergadering waren 90 personen aanwezig, dus een goede opkomst. Het bestuur werd dus definitief vastgesteld.

 

Maar in de loop van de eerste maanden wordt er opgemerkt, dat 9 personen 9 verschillende personen zijn met ieder zijn eigen kwaliteiten.

De Heer van Hoof en Mevrouw Vervaart besluiten in mei 1977 af te treden door prive omstandigheden.

Dus werden hun functie van voorzitter en secretaris overgenomen door resp.

De Heer Mens en de Heer v.d.Gun/Mevrouw Goorden.

 

De eerste activiteiten waren een groot succes t.w. Carnaval, men werd toen 1ste. Bij de grote groepen, Bingo, kaarten, Koninginnedag en vooral in samenwerking met wandelvereniging SUST de avond wandel vierdaagse.

Dit laatste was ook een groot succes er namen toe 350 personen deel .

Er werd ook een actieve werkgroep Kindervakantiewerk opgestart, die zich bezig ging houden met activiteiten voor de kinderen

 

Op 21 juni 1977 werden de notariële akte ondertekend  en kreeg de wijkvereniging officieel de naam pagnevaart-Oost en kort daarna werd het andere deel van de wijk benaderd om lid te worden van de wijkvereniging. Ook met groot succes.

Er werd ook een embleem ontworpen.

In oktober 1977 werd het bestuur (toen 7 personen) uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden t.w. Lia Jongenelis en Cecil van Baal.

 

 

Dit jaar kwam er ook een informatieboekje uit, waarin de leden konden lezen wat voor activiteiten er gedaan werden en wat er nog op het programma stond. Dit wijkorgaan kwam 4 x per jaar uit en dit werd mede mogelijk gemaakt door adverteerders. De laatste jaren heet dit geen wijkorgaan meer maar een Infoblad en komt het 2 x per jaar uit, mede door de adverteerders. Enkele jaren digitaal, maar het afgelopen jaar 2016 weer op papier, wat vooral  de ouderen als zeer prettig ervaren.

 

Het 1 jarig bestaan werd gevierd met een BRABANTSE AVOND in Sporthal De Beuk.

En zo was het eerste jaar van wijkvereniging verlopen en volgden nog vele jaren met diverse activiteiten,  die nog steeds terug komen, maar ook die verleden tijd zijn zoals Trip in het duister, Sportevenementen, Tienerbingo’s, Gezinsfietstocht, Carnaval, carnavals bal, Sjoelen, busreis , bootvissen, kinder- en tiener disco, gezinsbingo, thema avonden

De eerste vergaderingen en activiteiten werden gehouden in het toenmalige café Muldershof en daarna in Sporthal De Beuk,Ook hebben we nog een “eigen home”gehad in de bijgebouwen van het Thomas Moore College en daarna weer naar De Beuk om daarna uit te wijken naar Basisschool De Bukehof.

Wat nu in 2017 nog steeds is.

Alleen de avondwandelvierdaagse, ging de eerste jaren vanaf de Beuk, daarna vanaf Sportvelden aan de Pagnevaartweg om toch weer terug te keren bij De Beuk.

 

Het 5 jarig bestaan werd gevierd met een receptie en een Sport en Spelmiddag op 23 januari 1982

Het 10 jarig bestaan werd gevierd met een zeskamp.

De jaren hier tussen in waren goede verenigingsjaren met activiteiten voor zowel jong als oud.

 

Het 25 jarig bestaand werd gevierd met een receptie en een koffietafel. Op deze dag kregen Mevrouw Mitzy Goorden en de Heer Kees Claessen een koninklijke onderscheiding en werden lid in de orde van Oranje Nassau.

Dit was een kroon op hun vrijwilligerswerk. Als aandenken kregen de leden die 25 jaar lid waren een geborduurd gastendoekje en de vrijwilligers kregen als aandenken een balpen met inscriptie.

 

Dankzij Jenny Mens, weduwe van de heer Kees Mens, was een en ander nog terug te vinden over de eerste jaren van de wijkvereniging, daar dit nog door hem persoonlijk bewaard was en Jenny dit(bij het overlijden van Kees in augustus 2016) aan de vereniging beschikbaar stelde.

 

Toen na ruim 30 jaar Mitzy Goorden secretaris was geweest en zij opgevolgd werd door de huidige secretaris Marlotte Schoorlemmer ging alles digitaal en werd de papieren versie van al die jaren (dus het archief) in een kast gezet bij de gymzaal van Basisschool De Bukehof. Maar jammer genoeg werd dit enkele jaren geleden vernietigd, doordat alles vochtig was geworden en ook de muizen er aan gevreten hadden. Jammer genoeg werd hiervan het bestuur niet op de hoogte gesteld. En is dus alles weg . Alleen herinneringen blijven bij diegene die die jaren erbij betrokken waren.

 

In de loop van de tijd veranderde ook het bestuur en tot op heden 2017 zijn er 7 voorzitters geweest en 6 penningmeesters en 2 secretarissen.

Activiteiten die de afgelopen jaren het wel volgehouden hebben zijn;

·         Avondwandelvierdaagse

·         Koninginnedag/Koningsdag

·         Kaartavonden

·         Workshops met Kerst en Pasen

·         Kinderactiviteiten

 

Het bestuur ging in de loop van de tijd van 9 bestuursleden naar 3 bestuursleden in 2016 en vroeg toen het bestuur zich al af over het voort bestaan van de wijkvereniging.

 

Ook kwam er een nieuw, hedendaags, logo in 2016.

Maar bij de algemene jaarlijkse ledenvergadering van 2017 gaven zich 3 personen zich op en was het een opluchting voor de zittende 3 bestuursleden, want de wijkvereniging kon blijven bestaan.

  

Officieel bestaat de wijkvereniging 21 juni 2017 40 jaar en er zijn nog 14 gezinnen die vanaf 1 januari 1977 nog lid van de wijkvereniging zijn.

 

     .