Lid worden.


Een wijkvereniging kan niet zonder haar leden.

 

Via onder andere haar leden horen we graag hoe het er voor staat in de wijk, aan welke punten gewerkt kan worden. Tevens zorgt de bijdrage van leden er voor dat wij ons werk kunnen doen en dat we in staat zijn om diverse activiteiten te organiseren. Als lid wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering en heeft u inspraak in onze doelstellingen en werkzaamheden.

 

De contributie wordt jaarlijks in de openbare Algemene Leden vergadering vastgesteld en bedraagt momenteel € 15,00 per jaar.

 

Wilt u zich opgeven als lid van wijkvereniging Pagnevaart oost dan verzoeken wij u onderstaand word-document uit te printen en in te vullen. 

 

 

Download
Lid worden van Wijk vereniging pagnevaart oost
Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld retour sturen naar info@wijkverenigingpagnevaartoost.nl
invul lijst lidmaatschap wijkvereniging
Microsoft Word document 55.5 KB