40 jaar...40 jaar...40 jaar!!!

40 JAAR    40  JAAR   40  JAAR   40  JAAR  40 JAAR

WIJKVERENIGING  PAGNEVAART-OOST.

 

1 Januari 1977 werd wijkvereniging Pagnevaart-Oost opgericht.

 

21 juni 1977 werd een en ander notarieel vastgelegd.

 

25 juni 2017 werd het 40 jarig bestaan gevierd met/voor de leden, met een fietstocht van 13 km of 31 km. werd dit het begin van de feestdag.

 

Het weer was wat wisselvallig, dus besloot de werkgroep om de tafels en stoelen niet buiten te zetten, maar binnen in de gymzaal van Basisschool De Bukehof.

 

Om 13.30 uur gingen de fietsers van start. Voor de 13 km. route waren 2 stops ingelast, omdat deze route de kinderen meereden. Zij kregen onderweg aardbeien en een zakje snoep.

 

De 31 km. fietsers hadden maar een stop.

Bij terugkomst van de fietstocht werd er door de ouders lekker bijgekletst en bij een feest wordt er ook gedronken, daarvoor had iedereen 2 consumptiebonnen van de wijkvereniging gekregen en daarna kon men tegen een klein prijsjes extra bonnen bij kopen.

 

Voor de kinderen was er een luchtkussen, waar de kinderen goed gebruikt van maakten. Rond 17.00 uur kwamen ook de leden, die niet gefietst hadden, maar zich wel opgegeven hadden voor het feest.

 

Er hadden zich 48 volwassenen opgegeven en 22 kinderen.

Zo rond 17.00 uur riep bestuurslid Wilfred van Mourik riep  naar binnen, want buiten stonden ook  enkele sta tafels waar leden met een drankje om heen stonden, en heette iedereen van harte welkom en werd er ook nog extra aandacht besteed voor ondergetekende, omdat zij 40 jaar bestuurslid is bij de wijkvereniging.

 

Dat was toch wel even schrikken, je weet dat zoiets nooit ongemerkt voorbij kan gaan, maar toch overtroef het je. Best even emotioneel. Wilfred overhandigde een enveloppe met inhoud en nodigde mij uit als eerst het vlees op de barbecue te leggen en daarna kon iedereen dat doen en dat werd ook gedaan, want buiten stonden 2 grote barbecues al te branden.

 

Het vlees en alles wat er bij hoorde was voortreffelijk en er werd goed gebruik van gemaakt zowel door de ouders als door de kinderen. En ondertussen werd er zowel buiten als binnen herinneringen opgehaald en dat vooral door de oudere leden.

 

Zo rond 20.00 uur waren de meeste ouders/kinderen naar huis.

Ook ik mocht niet blijven om te helpen, maar de werkgroep is toch nog ruim 2 uur bezig geweest om alles weer in orde te maken.

 

Als voorzitter wil ik, Marieke, Monique en Wilfred, alsnog bedanken voor de zorg om het 40 jarig bestaan van de wijkvereniging tot een succes te maken.

Ook bedankt namens de aanwezige leden

 

Begin 2017 had ik, maar ook de secretaris en penningmeester niet gedacht, dat we zo ons 40 jarig bestaan op deze manier zouden vieren, we dachten eerder aan het ophouden eind 2017 van de wijkvereniging.

Maar gelukkig bij de jaarlijkse ledenvergadering melden zich 3 nieuwe bestuursleden en zij zetten hun schouders er onder en vormden een werkgroep  om dit jubileum te gaan vieren.

 

En het resultaat heeft U bovenstaand kunnen lezen.

Ik wil toch bij deze ook de bestuursleden en leden bedanken voor de enveloppe met inhoud, hierin zaten 2 vouchers voor een stadswandeling in Amersfoort en een geldbedrag voor een terrasje en een etentje.

 

Op bijgevoegde foto’s kunt U zien hoe gezellig het op zondag 25 juni 2017 was.

 

OP NAAR HET 50 JARIG BESTAAN

 

 

Mitzy Goorden.