Reglement Koningsdag Rommelmarkt 2019 georganiseerd door wijk vereniging Pagnevaart oost:

 

Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan de koningsdag Rommelmarkt. Door deelname gaat u akkoord met onderstaand Reglement:

 

1. De koningsdag  Rommelmarkt  is op zaterdag 27 April 2019, en wordt verzorgd door wijkvereniging Pagnevaart oost . De rommelmarkt wordt gehouden op het evenementen terrein de brink gelegen tussen de Jasmijn laan en de Beukenlaan.

 

2. De wijkvereniging  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade ten gevolge van diefstal, het misbruiken of negeren van regels en wetten. De wijkvereniging kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade toegebracht door houders/bezoekers aan derden en/of toegebracht aan roerende/onroerende goederen.

 

3. De kraamhouders krijgen ruimte voor 1 auto bij het grondplaats. Deze dient achter de grondplek te passen. Een grondplaats  is 4 meter breed.

 

4.In de stand van de wijkvereniging rijgt u vanaf 8.30 uur uw grond plaats toegewezen.  Daar dient u tevens uw betaling contant te voldoen indien nodig.

 

5. Aangeboden spullen mogen op de grondplaats  verkocht worden, maar buiten de grondkraam  mag niets staan. Dit om de loop goed te houden voor zowel bezoekers als hulpdiensten. Als u veel spullen heeft, is het wellicht verstandig om een extra grondplaats te huren, teveel spullen op een te klein oppervlak bevordert de verkoop niet.

 

6. Het is niet toegestaan om te verkopen spullen aan bomen, gebouwen of andere constructies vast te maken of op te hangen.

 

7. Het terrein wordt om 08.30 uur geopend voor de huurders van de grondplaatsen, inrijden mag tot 09.00 uur. Tussen 9.30 en 16.00 is het terrein voor het publiek geopend. Grondplaats houders kunnen na 16.00 hun grondplaats  opruimen, uiterlijk 17.30 dient het terrein volledig ontruimd te zijn.

 

8. Er dient bij het op- en afrijden van het terrein stapvoets te worden gereden.

 

9. Het is verboden op het terrein enige vorm van vuur te maken (vuurkorf, barbecue, etcetera).

 

10. Het is ten strengste verboden op de rommelmarkt voedingsmiddelen (Frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken, etcetera) gratis aan te bieden dan wel te verkopen. Dit is enkel toegestaan voor wijkvereniging  Verder is ten strengste verboden groenten, fruit, levende dieren en alle andere publicaties die de goede zeden aantasten zoals ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edelmetalen, gesteenten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, namaakjuwelen, medische apparatuur, rookwaren te verkopen. Goederen die strijdig met het zojuist vermeldde toch te koop aangeboden worden, zullen door de wijkvereniging verwijderd en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen in strijd met dit reglement, zullen aan de bevoegde overheden overgedragen worden.

 

12. Er worden zakken uitgedeeld waar alleen kleding, schoenen, stoffen en knuffels in verzameld kunnen worden. Deze zamelen we in voor de Aktie bag to school. Een deel van de opbrengst hiervan komt ten goede aan de activiteiten van wijkvereniging Pagnevaart oost. De zakken kunt u na afloop inleveren bij de stand van de wijkvereniging. Alle andere overgebleven, niet verkochte spullen dienen door de kraamhouder meegenomen te worden.

 

 

13. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van de wijkvereniging, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere kraamhouder verzocht worden zijn kraam te ontruimen. In dat geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding te verkrijgen.