Het is ons streven om alle leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare mogelijkheden. Daarom hebben wij, samen met de beheerders, een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Hiermee kunnen we ongewenste en ongepaste communicatie voorkomen binnen de groepen en gebruik maken van de buurtpreventie App zoals de bedoeling is.

 

Huisregels:

1.       Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

2.       Deelnemers zijn woonachtig en/ of werkzaam in straat/buurt/wijk van de groep.

3.       WhatsApp is een burgerinitiatief.

4.       De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

          Bel  0900-8844 wanneer er geen spoed is.

5.       Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:

·         S = Signaleer

·         A = Alarmeer 112

·         A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen

·         R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de                  persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren                (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak            bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

 

1.       Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is!              Voorkom een regen van 112 meldingen.

2.       Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

3.       Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/ wetten. Dus ook geen mobiele              telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.

4.       Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het                              verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van                  meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht                      kunnen ook goed beschreven worden in tekst. Denk bij voertuigen aan de kleur, het              merk, het type en het kenteken.

5.       Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor                    onderling contact/ privéberichten.

 

          Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

 

1.       Het lid van de groep woont in de wijk van de groep.

2.       Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep.

3.       In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de beheerder,                        eventueel in samenspraak met de politie en gemeente.

 

Het verschil tussen de Alarm App en een Chat App:

 

1.       Zodra je bent toegevoegd in de groep, zie je in WhatsApp vanzelf een melding                      staan. Je hoeft hier niet op te reageren met een ”dank je wel” of bijvoorbeeld een                  emoticon. Stel dat er honderd mensen lid zijn van de groep, dan ontvangen al deze              leden een niet urgent bericht en daar is de groep niet voor bedoeld. Het maakt                      mensen onnodig ongerust en sommige leden verlaten bij het meermaals plaatsen                van onnodige berichten zelfs de groep.

2.       Heb je vragen aan de beheerder, stel deze dan in een privébericht, maar nooit in de             groep zelf.

3.       Als u een alarmerende melding wilt doen, bel dan eerst 112 en app vervolgens de                Alarm App groep.

4.       Plaats zo correct mogelijk een melding. Het is belangrijk dat je in het bericht zoveel              mogelijk informatie plaatst, denk aan:

·         Locatie en tijdstip (Let op: in de Alarm App mag je uitsluitend berichten plaatsen die              op dat moment van toepassing zijn, achteraf berichten kun je beter in de Chat App                groep plaatsen of anders indien de beheerder dit heeft doorgegeven).

·         Soort (verdachte) situatie

·         Aantal personen

·         Eventueel voertuig inclusief kenteken

·         Beschrijving van voertuig en personen

·         Is 112 gebeld